GROWING AND PORTRAIT OF MEMORY

In Spring 2016 I carried out two community art projects with residents of sheltered homes in South Karelia. Projects were part of South Karelian health care district Eksote’s  Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön- project.

In a sculpture project Growing the participants designed concrete pots in which we planted edible plants and which were placed in the outdoor recreation areas and terraces of sheltered home. 

In the photography project Portrait of Memory three cameras were left to use in sheltered home, for residents to document their ordinary days. We also used resident’s old photographs and Lappeenranta City Archive photographs as material.   Photographs taken during the project were mounted and set up as a permanent exhibition in sheltered home.

Keväällä 2016 toteutin kaksi yhteisötaideprojektia Etelä- Karjalaisten palvelukotien asukkaiden kanssa osana Etelä- Karjalan sairaanhoitopiirin Eksoten Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön- hanketta.

Kuvanveistoon keskittyvässä projektissa Kasvava osallistujat suunnittelivat muovailemalla ja piirtämällä veistoksellisia betoniruukkuja, joihin kylvettiin hyötykasveja ja jotka sijoitettiin palvelukeskuksen ulkoilualueille ja terasseille.

Valokuvausprojektissa Muistojen muotokuva palvelukeskukseen jätettiin käytettäväksi kameroita, joilla asukkaat kuvasivat arkeaan. Projektissa käytettiin myös materiaalina asukkaiden omia vanhoja valokuvia sekä Lappeenrannan kaupunginarkiston kuvia. Kuvista teetettiin vedoksia, jotka jäivät pysyväksi näyttelyksi palvelukeskuksen eri osastoille. 

 


 

SPEAK UP

Photo: Liisa Louhela

SPEAK UP

In august 2013 I took part in project called Case Pyhäjoki – Artistic reflections on nuclear influence, which was a transdisciplinary artistic expedition, production workshop and presentation events in Pyhäjoki, North Ostrobothnia, Finland. Pyhäjoki is a place where sixth nuclear power plant of Finland is planned to be built.

I organized a mural painting workshop for local participants. The theme of the mural painting is opinions. Because of planned nuclear power plant in the area, different opinions criss-cross. The workshop’s goal was to develop an open forum to the building’s wall, where youth – or anyone – could express their opinions in a visual way.

The four-day workshop included discussions about opinions, sketching, and painting the final mural art piece. During the project I had questions in my mind: Why does one have to be afraid of expressing an opinion which is not mainstream? Is political conversation possible in a neutral manner? How is consensus born, and how does it function? Is political conversation even possible in Finland if it has something to do with the economy or industry? See a full text about artwork in Case Pyhäjoki website

Photo: Liisa Louhela

Elokuussa 2013 otin osaa projektiin nimeltä Case Pyhäjoki – Taiteellisia tulkintoja ydinvoimasta, joka oli poikkitaiteellinen ja -tieteellinen tutkimusmatka, tuotannollinen työpaja ja tapahtuma Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla. Pyhäjoelle haluttaisiin rakentaa Suomen kuudes ydinvoimala.

Järjestin paikallisille osallistujille seinämaalaustyöpajan, jonka teemaksi valikoitui mielipide. Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen myötä paikkakunnalla risteilevät vahvat mielipiteet puolesta ja vastaan. Tavoitteena oli tehdä seinästä avoin foorumi, jossa nuorten – tai kenen tahansa – olisi mahdollista ilmaista mikä tahansa oma mielipiteensä kuvallisesti.

Työpaja sisälsi keskusteluja mielipiteistä ja niiden ilmaisusta, luonnostelua sekä lopullisen teoksen maalaamista. Teos toteutettiin työpajan osallistujien luonnosten pohjalta.

Projektin aikana pyörittelin mielessäni kysymyksiä kuten: Miksi pelkän eriävän mielipiteen ilmaisemista täytyy pelätä? Onko poliittinen keskustelu mahdollista neutraalisti? Kuinka konsensus syntyy ja kuinka se muuttuu? Onko poliittinen keskustelu ylipäänsä mahdollista suomessa, erityisesti sen liittyessä talouteen tai teollisuuteen? Pidempi teksti teoksesta on nähtävissä Case Pyhäjoen nettisivuilla.

Photo: Liisa Louhela