SPREAD YOUR WINGS

Spread Your Wings, 2018. 35 x 7 m. Spray paint. Art Centre Krimi, Imatra.

The mural shows chickens, penguins, a peacock and a turkey flying.

All of these bird species are flightless or have very limited ability to fly. They move best on foot, swim or run, but some of them can fly short distances.

The painting shows an emphatetic view on failure and embarrasment.

Good life is often seen as synonym for success at work or other areas of life. To succeed you have to make the right choices, manage your life constantly, develop yourself and control your emotions. It is good to build own life’s narrative, where you spread your wings, fly through the difficulties and become the best version of yourself.

But what if the attempt of flying is unsuccessful? If a few meters of uneasy wing strokes will lead you to embarrassing belly landing or creeping surrender?

 

Spread Your Wings, 2018. 35 x 7 m. Spray paint. Art Centre Krimi, Imatra. Photo: Tapani Tolvanen.

 

Seinämaalaus kuvaa kanoja, pingviinejä, riikinkukkoa ja kalkkunaa lentämässä.
 
Kaikkien näiden lintulajien lentokyky on erittäin huono tai olematon. Ne liikkuvat parhaiten kävellen, uiden tai juosten, mutta jotkut niistä voivat lentää lyhyitä matkoja.
 
Teos kuvaa epäonnistumista ja noloutta empaattisella katseella. Hyvään elämään liitetään usein menestyminen työssä tai jollakin muulla elämän osa-alueella. Menestyäkseen täytyy tehdä oikeita valintoja, hallita elämää jatkuvasti, kehittää itseään ja käsitellä tunteitaan. Omasta elämästä olisi hyvä rakentaa narratiivi, jossa vaikeuksien kautta liihotellaan voittoon, levitetään siivet ja rakennutaan parhaaksi versioksi itsestään.
 
Mitä jos lentäminen ei onnistukaan? Jos heltta tutisten räpiköidyt muutamat hassut metrit päättyvät noloon mahalaskuun tai vaivihkaiseen luovuttamiseen?
 

IN A SEARCH OF PERFECTION

In a Search of Perfection, 2017. Clay animation, HD, 19:47″ 

In a Search of Perfection visualises beauty ideal through interviews of plastic surgeons. During animation the plasticine copy of the artist’s own head molds similar to the beauty ideal surgeons describe in the interviews, which are heard as a sound of the piece. 

Animation tries to clarify what would look a perfect face nowadays. Often the features that differ from beauty ideal are seen as abnormalities, that has to be fixed. What do we search when we search for better appearance?

 

INTO THE LIGHT

Into the Light, 2017

Spray paint

Malminkartano station, Helsinki

Painting Into the Light pictures different species birds flying inside the tunnel. A flock is led by a peacock, who is really handsome but bad at flying.

Bird is a stereotypical motive in art. They are seen as symbols of freedom and independence. Nevertheless they are free only in relation to the flock. 

Into the Light is a part of the collective painting, that covers the whole Malminkartano Station. Station’s walls were painted in october 2017. Painting was done by 50 painters and the organizers and supporters for the whole project were Helsinki city, Helsinki Artsist’s Association, Liikennevirasto, Decoväri, Geezers and Make Your Mark.

Photo: Street Art Office Supafly

Valoa kohti, 2017

Spray-maali

Malminkartanon juna-asema, Helsinki

Valoa kohti- maalaus kuvaa eri lajisia lintuja lentämässä tunnelissa. Joukkoa johtaa riikinkukko, joka on erittäin komea, mutta huono lentämään.

Lintu on stereotyyppinenkin aihe taiteessa. Linnut nähdään vapauden ja riippumattomuuden symboleina. Kuitenkin ne ovat vapaita suhteessa lintuparveen, linnulle ei ole esimerkiksi mahdollista tehdä pitkää muuttomatkaa yksin.

Valoa kohti on osuuteni koko Malminkartanon juna-aseman peittävästä maalauksesta. Asema maalattiin lokakuussa 2017, mukana oli 50 tekijää ja järjestävinä ja sponsoroivina tahoina Helsingin kaupunki, Helsingin taiteilijaseura, LiikennevirastoDecoväri, Geezers ja Make Your Mark.

 

 

GROWING AND PORTRAIT OF MEMORY

In Spring 2016 I carried out two community art projects with residents of sheltered homes in South Karelia. Projects were part of South Karelian health care district Eksote’s  Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön- project.

In a sculpture project Growing the participants designed concrete pots in which we planted edible plants and which were placed in the outdoor recreation areas and terraces of sheltered home. 

In the photography project Portrait of Memory three cameras were left to use in sheltered home, for residents to document their ordinary days. We also used resident’s old photographs and Lappeenranta City Archive photographs as material.   Photographs taken during the project were mounted and set up as a permanent exhibition in sheltered home.

Keväällä 2016 toteutin kaksi yhteisötaideprojektia Etelä- Karjalaisten palvelukotien asukkaiden kanssa osana Etelä- Karjalan sairaanhoitopiirin Eksoten Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön- hanketta.

Kuvanveistoon keskittyvässä projektissa Kasvava osallistujat suunnittelivat muovailemalla ja piirtämällä veistoksellisia betoniruukkuja, joihin kylvettiin hyötykasveja ja jotka sijoitettiin palvelukeskuksen ulkoilualueille ja terasseille.

Valokuvausprojektissa Muistojen muotokuva palvelukeskukseen jätettiin käytettäväksi kameroita, joilla asukkaat kuvasivat arkeaan. Projektissa käytettiin myös materiaalina asukkaiden omia vanhoja valokuvia sekä Lappeenrannan kaupunginarkiston kuvia. Kuvista teetettiin vedoksia, jotka jäivät pysyväksi näyttelyksi palvelukeskuksen eri osastoille. 

 


 

SPEAK UP

Photo: Liisa Louhela

SPEAK UP

In august 2013 I took part in project called Case Pyhäjoki – Artistic reflections on nuclear influence, which was a transdisciplinary artistic expedition, production workshop and presentation events in Pyhäjoki, North Ostrobothnia, Finland. Pyhäjoki is a place where sixth nuclear power plant of Finland is planned to be built.

I organized a mural painting workshop for local participants. The theme of the mural painting is opinions. Because of planned nuclear power plant in the area, different opinions criss-cross. The workshop’s goal was to develop an open forum to the building’s wall, where youth – or anyone – could express their opinions in a visual way.

The four-day workshop included discussions about opinions, sketching, and painting the final mural art piece. During the project I had questions in my mind: Why does one have to be afraid of expressing an opinion which is not mainstream? Is political conversation possible in a neutral manner? How is consensus born, and how does it function? Is political conversation even possible in Finland if it has something to do with the economy or industry? See a full text about artwork in Case Pyhäjoki website

Photo: Liisa Louhela

Elokuussa 2013 otin osaa projektiin nimeltä Case Pyhäjoki – Taiteellisia tulkintoja ydinvoimasta, joka oli poikkitaiteellinen ja -tieteellinen tutkimusmatka, tuotannollinen työpaja ja tapahtuma Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla. Pyhäjoelle haluttaisiin rakentaa Suomen kuudes ydinvoimala.

Järjestin paikallisille osallistujille seinämaalaustyöpajan, jonka teemaksi valikoitui mielipide. Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen myötä paikkakunnalla risteilevät vahvat mielipiteet puolesta ja vastaan. Tavoitteena oli tehdä seinästä avoin foorumi, jossa nuorten – tai kenen tahansa – olisi mahdollista ilmaista mikä tahansa oma mielipiteensä kuvallisesti.

Työpaja sisälsi keskusteluja mielipiteistä ja niiden ilmaisusta, luonnostelua sekä lopullisen teoksen maalaamista. Teos toteutettiin työpajan osallistujien luonnosten pohjalta.

Projektin aikana pyörittelin mielessäni kysymyksiä kuten: Miksi pelkän eriävän mielipiteen ilmaisemista täytyy pelätä? Onko poliittinen keskustelu mahdollista neutraalisti? Kuinka konsensus syntyy ja kuinka se muuttuu? Onko poliittinen keskustelu ylipäänsä mahdollista suomessa, erityisesti sen liittyessä talouteen tai teollisuuteen? Pidempi teksti teoksesta on nähtävissä Case Pyhäjoen nettisivuilla.

Photo: Liisa Louhela