LET ME SLEEP

UTOPIA

Mural series Utopia tries to visualize and address hope for a better future. Series contains three murals painted in different loacations in years 2016-2017

Utopia- seinämaalausarja luo toiveikasta kuvaa tulevaisuudesta. Sarja sisältää kolme eri paikkoihin maalattua muraalia vuosilta 2016- 2017.

Meeting, from the series Utopia, 2016. Left side of the wall. 16 x 2,90 m. Spray paint. Fest i Nova- Future Memory, Garikula, Akhalkalaki, Georgia

Nowadays visions of better future may easily seem naïve or impossible. Themes of inevitables, like ever growing inequality, the looming environmental crises or a future otherwise filled with suffering are repeated in both thought and discussions. Perhaps as a reaction to these images of crises there has emerged a significant trend of social or activist art. Though like activism, activist art often acquiesces only to comment on or represent the crises, or presents a dystopia.

In contrast, Utopia is a method that attempts to reshape the future. Is it possible to constructively affect society’s development by means of visual art imagery?

I claim that utopia is an important concept for building committed art, political art or other types of political activities. Art provides space for creating or expressing utopias. There are no alternatives before they are imagined. Utopian imagery can generate hope, which then encourage people to act.

 

Animals For Solidarity, from the series Utopia, 2017. 13 x 2,8 m. Spray paint. Akaa. Photo: Enja Elomäki

Visiot paremmasta tulevaisuudesta vaikuttavat helposti naiiveilta tai mahdottomilta. Ajattelussa ja keskustelussa toistuvat usein näkemyksettömyyden, vääjäämättömän eriarvoistumisen, ekologisten kriisien tai kärsimyksentäyteisen tulevaisuuden teemat. Vaikuttaa siltä, että ajatus väjäämättömästä maailmanlopusta passivoi ihmisiä esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden suhteen.

Poliittinen tai yhteiskunnallinen taide helposti tuntuu tyytyvän helposti vain kommentoimaan tai representoimaan maailman vääryyksiä tai esittelemään dystopiaa. Yhteiskunnallisen taiteen yksi suurimpia mahdollisuuksia on vaihtoehtoisten tulevaisuuden visioiden ja utopioiden luominen.

 

The Spring has Come, from the series Utopia (detail), 2016. 14 x 3,5 m. Spray paint. Lappeenranta

Maalaukset kuvaavat muun muassa irrottautumista voitontavoittelusta ja ihmisarvon kytkeytymisestä välinearvoon, tasa-arvoista ihmis- ja eläinarvoa. horisontaalia päätöksentekoa ja suoraa demokratiaa.

Meeting (detail), from the series Utopia, 2016. 16 x 2,90 m. Spray paint. Fest i Nova- Future Memory, Garikula, Akhalkalaki, Georgia

Maalaukset kuvaavat muun muassa irrottautumista voitontavoittelusta ja ihmisarvon kytkeytymisestä välinearvoon, tasa-arvoista ihmis- ja eläinarvoa. horisontaalia päätöksentekoa ja suoraa demokratiaa.

Animals For Solidarity, from the series Utopia (detail), 2017. 13 x 2,8 m. Spray paint. Akaa. Photo: Enja Elomäki

GRAFFITI ROMANTIQUE

Pioni, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray-maali, purettava vanha teatterirakennus. Lappeenranta
Peony, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished theatre building. Lappeenranta

Pioni, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray-maali, purettava vanha teatterirakennus. Lappeenranta
Peony, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished theatre building. Lappeenranta

 

 

 

Lilja, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 5 x 2,8 m Spray-maali, purettava rakennus.
Lily, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 5 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished building.

 

 

Kissankello, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 3 x 2,8 m Spray-maali, purettava rakennus, Tampere.
Harebell, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 3 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished building, Tampere.

THE GREYER

The Greyer

The Greyer is a character dressed up in grey color. She wanders around the city painting colorful objects grey. The Greyer has a special interest in advertisements.

The Greyer doesn’t create visual stimulants but erases them. The Greyer doesn’t ask to consume or perform or highlight, only to exist. The Greyer is not going to compete over attention; she’s trying to stop the competition. The greyer is an anti-advertisement, but the Greyer is not entertainment.

The Greyer has understood. Let city be grey and nature colorful. The Greyer sizes the city. On the other hand the Greyer has understood everything wrong from art, life, pleasure, beauty and entertainment. Grey is all the colors together. Greying is an attempt to concentrate and to calm down. Greying is an attempt to become present in an own space, to occupy space to one-self and to others.

The aim to make visual art is often an urge to leave a mark, be visible or make a statement heard. Non-public things will disappear. Grey is so ordinary, so well-known, that it loses its possibility to publicity, even though it would be presented public. The Greyer is the shittiest brand in the world. The Greyer is the bleakest artwork.

Helsinki, 2015. Photo: Ana Fradique

 

Harmauttaja

Harmauttaja-teoksessa harmaisiin pukeutunut hahmo kulkee kaupungilla maalaten värikkäitä objekteja harmaiksi. Harmauttaja on erityisen kiinnostunut mainoksista

Harmauttaja ei luo visuaalisia ärsykkeitä vaan poistaa niitä. Hän ei pyydä kuluttamaan tai esiintymään tai korostamaan, vain olemaan. Harmauttaja ei aio kilpailla huomiosta, hän yrittää lopettaa kilpailun. Harmauttaja on antimainos, mutta harmauttaja ei ole viihdettä.

Harmauttaja on ymmärtänyt – kaupunki olkoon harmaa ja luonto värikäs. Harmauttaja pohjustaa kaupungin. Toisaalta harmauttaja on ymmärtänyt kaiken väärin, taiteen, elämän, nautinnon, kauneuden ja viihtymisen. Harmaa on kaikki värit yhdessä. Harmauttaminen on keskittymisen ja rauhoittumisen yritys. Harmauttaminen on yritys päästä omaan tilaan, vallata tilaa itselleen ja muille.

Kuvataiteen tekemisen motiivina on usein halu jättää jälki, olla näkyvillä tai saada sanomansa kuulluksi. Ei-julkiset asiat häviävät. Harmaa on niin tavallista, niin läpikotaisin tuttua, että se menettää julkisuusarvon, vaikka olisikin julkisesti esitetty. Harmauttaja on maailman paskin brändi. Harmauttaja on kaikista ankein taideteos.

 

Stockholm, 2017. Photo: Anna Knappe

 

 

Helsinki, 2015. Photo: Ana Fradique

 

 

Helsinki, 2015. Photo: Ana Fradique