UTOPIA

Utopia- seinämaalausarja haluaa visualisoida siirtymävaihetta kriisitietoisuudesta kohti toiveikkaampaa kuvaa tulevaisuudesta. Utopia- sarja sisältää eri paikkoihin maalattuja muraaleja.

Maalaus “Kevät on tullut” Lappeenrannassa kuvaa irrottautumista voitontavoittelusta ja ihmisarvon kytkeytymisestä välinearvoon. “Eläimet solidaarisuuden puolesta”- maalaus Akaalla taas manifestoi tasa-arvoista yhtäläistä ihmis- ja eläinarvoa. “Kokous”- niminen maalaus Georgian Akhalkalakissa kuvaa horisontaalia päätöksentekoa ja suoraa demokratiaa.

Visiot paremmasta tulevaisuudesta vaikuttavat helposti naiiveilta tai mahdottomilta. Ajattelussa ja keskustelussa toistuvat usein näkemyksettömyyden, vääjäämättömän eriarvoistumisen, ekologisten kriisien tai kärsimyksentäyteisen tulevaisuuden teemat. Vaikuttaa siltä, että ajatus väjäämättömästä maailmanlopusta passivoi ihmisiä esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden suhteen.

Poliittinen tai yhteiskunnallinen taide helposti tuntuu tyytyvän helposti vain kommentoimaan tai representoimaan maailman vääryyksiä tai esittelemään dystopiaa. Mielestäni yhteiskunnallisen taiteen yksi suurimpia mahdollisuuksia on vaihtoehtoisten tulevaisuuden visioiden, utopioidenkin luominen.

Kirjoitin 2015 maisterin opinnäytetyöni Aalto-yliopistoon Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun otsikolla “Toivon valitsemisesta, utooppisia ajatuksia kuvataiteessa”. Opinnäytteen kirjallisessa osassa lähestyn utopiaa utooppisen ajattelun historian sekä Ernst Blochin konkreetin utopian käsitteen kautta, joka tarkoittaa utopiaa joka sisältää analyysin tai matkasuunnitelman tavoitteeseen pääsemiseksi. Opinnäytteessä argumentoin, että utopia on tärkeä käsite yhteiskunnallisen taiteen ja muun poliittisen toiminnan rakentamisessa. Taide voi antaa tilan utopian luomiselle tai sen esittämiselle. Vaihtoehtoja ei ole, ennekuin ne on kuviteltu, ja toivo saa ihmiset toimimaan.