UTOPIA

Mural series Utopia tries to visualize and address hope for a better future. Series contains three murals painted in different loacations in years 2016-2017

Utopia- seinämaalausarja luo toiveikasta kuvaa tulevaisuudesta. Sarja sisältää kolme eri paikkoihin maalattua muraalia vuosilta 2016- 2017.

Meeting, from the series Utopia, 2016. Left side of the wall. 16 x 2,90 m. Spray paint. Fest i Nova- Future Memory, Garikula, Akhalkalaki, Georgia

Nowadays visions of better future may easily seem naïve or impossible. Themes of inevitables, like ever growing inequality, the looming environmental crises or a future otherwise filled with suffering are repeated in both thought and discussions. Perhaps as a reaction to these images of crises there has emerged a significant trend of social or activist art. Though like activism, activist art often acquiesces only to comment on or represent the crises, or presents a dystopia.

In contrast, Utopia is a method that attempts to reshape the future. Is it possible to constructively affect society’s development by means of visual art imagery?

I claim that utopia is an important concept for building committed art, political art or other types of political activities. Art provides space for creating or expressing utopias. There are no alternatives before they are imagined. Utopian imagery can generate hope, which then encourage people to act.

 

Animals For Solidarity, from the series Utopia, 2017. 13 x 2,8 m. Spray paint. Akaa. Photo: Enja Elomäki

Visiot paremmasta tulevaisuudesta vaikuttavat helposti naiiveilta tai mahdottomilta. Ajattelussa ja keskustelussa toistuvat usein näkemyksettömyyden, vääjäämättömän eriarvoistumisen, ekologisten kriisien tai kärsimyksentäyteisen tulevaisuuden teemat. Vaikuttaa siltä, että ajatus väjäämättömästä maailmanlopusta passivoi ihmisiä esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden suhteen.

Poliittinen tai yhteiskunnallinen taide helposti tuntuu tyytyvän helposti vain kommentoimaan tai representoimaan maailman vääryyksiä tai esittelemään dystopiaa. Yhteiskunnallisen taiteen yksi suurimpia mahdollisuuksia on vaihtoehtoisten tulevaisuuden visioiden ja utopioiden luominen.

 

The Spring has Come, from the series Utopia (detail), 2016. 14 x 3,5 m. Spray paint. Lappeenranta

Maalaukset kuvaavat muun muassa irrottautumista voitontavoittelusta ja ihmisarvon kytkeytymisestä välinearvoon, tasa-arvoista ihmis- ja eläinarvoa. horisontaalia päätöksentekoa ja suoraa demokratiaa.

Meeting (detail), from the series Utopia, 2016. 16 x 2,90 m. Spray paint. Fest i Nova- Future Memory, Garikula, Akhalkalaki, Georgia

Maalaukset kuvaavat muun muassa irrottautumista voitontavoittelusta ja ihmisarvon kytkeytymisestä välinearvoon, tasa-arvoista ihmis- ja eläinarvoa. horisontaalia päätöksentekoa ja suoraa demokratiaa.

Animals For Solidarity, from the series Utopia (detail), 2017. 13 x 2,8 m. Spray paint. Akaa. Photo: Enja Elomäki