GROWING AND PORTRAIT OF MEMORY

In Spring 2016 I carried out two community art projects with residents of sheltered homes in South Karelia. Projects were part of South Karelian health care district Eksote’s  Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön- project.

In a sculpture project Growing the participants designed concrete pots in which we planted edible plants and which were placed in the outdoor recreation areas and terraces of sheltered home. 

In the photography project Portrait of Memory three cameras were left to use in sheltered home, for residents to document their ordinary days. We also used resident’s old photographs and Lappeenranta City Archive photographs as material.   Photographs taken during the project were mounted and set up as a permanent exhibition in sheltered home.

Keväällä 2016 toteutin kaksi yhteisötaideprojektia Etelä- Karjalaisten palvelukotien asukkaiden kanssa osana Etelä- Karjalan sairaanhoitopiirin Eksoten Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön- hanketta.

Kuvanveistoon keskittyvässä projektissa Kasvava osallistujat suunnittelivat muovailemalla ja piirtämällä veistoksellisia betoniruukkuja, joihin kylvettiin hyötykasveja ja jotka sijoitettiin palvelukeskuksen ulkoilualueille ja terasseille.

Valokuvausprojektissa Muistojen muotokuva palvelukeskukseen jätettiin käytettäväksi kameroita, joilla asukkaat kuvasivat arkeaan. Projektissa käytettiin myös materiaalina asukkaiden omia vanhoja valokuvia sekä Lappeenrannan kaupunginarkiston kuvia. Kuvista teetettiin vedoksia, jotka jäivät pysyväksi näyttelyksi palvelukeskuksen eri osastoille.