COMMUNITY ART

Keväällä 2016 toteutin kaksi yhteisötaideprojektia Etelä- Karjalaisten palvelukotien asukkaiden kanssa osana Etelä- Karjalan sairaanhoitopiirin Eksoten Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön- hanketta.

Kuvanveistoon keskittyvässä projektissa osallistujat suunnittelivat muovailemalla ja piirtämällä veistoksellisia betoniruukkuja, joihin kylvettiin hyötykasveja ja jotka sijoitettiin palvelukeskuksen ulkoilualueille ja terasseille.

Valokuvausprojektissa palvelukeskukseen jätettiin käytettäväksi kameroita, joilla asukkaat kuvasivat arkeaan. Projektissa käytettiin myös materiaalina asukkaiden omia vanhoja valokuvia sekä Lappeenrannan kaupunginarkiston kuvia. Kuvista teetettiin vedoksia, jotka jäivät pysyväksi näyttelyksi palvelukeskuksen eri osastoille.

Molemmat projektit kestivät kaksi kuukautta. 

 


SPEAK UP

 

In august 2013 I took part in project called Case Pyhäjoki – Artistic reflections on nuclear influence, which was a transdisciplinary artistic expedition, production workshop and presentation events in Pyhäjoki, North Ostrobothnia, Finland. Pyhäjoki is a place where sixth nuclear power plant of Finland is planned to be built.

I organized a mural painting workshop for local participants. The theme of the mural painting is opinions. Because of planned nuclear power plant in the area, different opinions criss-cross. The workshop’s goal was to develop an open forum to the building’s wall, where youth – or anyone – could express their opinions in a visual way.

The four-day workshop included discussions about opinions, sketching, and painting the final mural art piece. During the project I had questions in my mind: Why does one have to be afraid of expressing an opinion which is not mainstream? Is political conversation possible in a neutral manner? How is consensus born, and how does it function? Is political conversation even possible in Finland if it has something to do with the economy or industry? See a full text about artwork in Case Pyhäjoki website

Elokuussa 2013 otin osaa projektiin nimeltä Case Pyhäjoki – Taiteellisia tulkintoja ydinvoimasta, joka oli poikkitaiteellinen ja -tieteellinen tutkimusmatka, tuotannollinen työpaja ja tapahtuma Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla. Pyhäjoelle haluttaisiin rakentaa Suomen kuudes ydinvoimala.

Järjestin paikallisille osallistujille seinämaalaustyöpajan, jonka teemaksi valikoitui mielipide. Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen myötä paikkakunnalla risteilevät vahvat mielipiteet puolesta ja vastaan. Tavoitteena oli tehdä seinästä avoin foorumi, jossa nuorten – tai kenen tahansa – olisi mahdollista ilmaista mikä tahansa oma mielipiteensä kuvallisesti.

Työpaja sisälsi keskusteluja mielipiteistä ja niiden ilmaisusta, luonnostelua sekä lopullisen teoksen maalaamista. Teos toteutettiin työpajan osallistujien luonnosten pohjalta.

Projektin aikana pyörittelin mielessäni kysymyksiä kuten: Miksi pelkän eriävän mielipiteen ilmaisemista täytyy pelätä? Onko poliittinen keskustelu mahdollista neutraalisti? Kuinka konsensus syntyy ja kuinka se muuttuu? Onko poliittinen keskustelu ylipäänsä mahdollista suomessa, erityisesti sen liittyessä talouteen tai teollisuuteen? Pidempi teksti teoksesta on nähtävissä Case Pyhäjoen nettisivuilla.


KOKKO

I made a big bird sculpture out of leftover wood during Com-post Modern Sculpture for the Avant-gardeners- workshop at Hirvitalo, Tampere in summer 2010. I wasn’t really pleased of the outcome, and after spending one winter at Hirvitalo yard the bird started to look quite rotten. So we burned it at the beach with the midsummer fire next year.
In the finnish mythology Kokko is a giant bird made out of iron or fire.

Tein suurikokoisen lintuveistoksen jätelaudasta Com-post Modern Sculpture for the Avant-gardeners- työpajassa Hirvitalolla Tampereella kesällä 2010. En ollut kovinkaan tyytyväinen lopputulokseen, ja vietettyään yhden talven Hirvitalon pihalla lintu alkoi näyttää aika kuluneelta. Poltimme sen yhdessä rannalla seuraavan kesän juhannuskokossa.
Suomalaisessa mytologiassa Kokko on suuri raudasta tai tulesta tehty lintu.