INTO THE LIGHT

Into the Light, 2017

Spray paint

Malminkartano station, Helsinki

Painting Into the Light pictures different species birds flying inside the tunnel. A flock is led by a peacock, who is really handsome but bad at flying.

When sketching painting, I thought about squatted house nearby the station and freedom. I was interested about birds, because they don’t respect the borders of countries, cities or capital. I also thought about group dynamics and questions concerning authority and hierarchy.

Bird is a stereotypical motive in art. They are seen as symbols of freedom and independence. Nevertheless they are free only in relation to the flock. For example it couldnt be possible for a lonely bird to migrate.

Into the Light is a part of the collective painting, that covers the whole Malminkartano Station. Station’s walls were painted in october 2017. Painting was done by 50 painters and the organizers and supporters for the whole project were Helsinki city, Helsinki Artsist’s Association, Liikennevirasto, Decoväri, Geezers and Make Your Mark.


Valoa kohti, 2017

Spray-maali

Malminkartanon juna-asema, Helsinki

Valoa kohti- maalaus kuvaa eri lajisia lintuja lentämässä tunnelissa. Joukkoa johtaa riikinkukko, joka on erittäin komea, mutta huono lentämään.

Luonnostellessani teosta ajattelin lähistöllä sijaitsevaa vallattua taloa ja vapautta. Olin kiinnostunut linnuista, jotka eivät kunnioita maiden, kaupunkien tai pääomien rajoja. Mietin myös ryhmädynamiikkaa ja auktoriteettiin ja hierarkiaan liittyviä kysymyksiä.

Lintu on stereotyyppinenkin aihe taiteessa. Linnut nähdään vapauden ja riippumattomuuden symboleina. Kuitenkin ne ovat vapaita suhteessa lintuparveen, linnulle ei ole esimerkiksi mahdollista tehdä pitkää muuttomatkaa yksin.

Valoa kohti on osuuteni koko Malminkartanon juna-aseman peittävästä maalauksesta. Asema maalattiin lokakuussa 2017, mukana oli 50 tekijää ja järjestävinä ja sponsoroivina tahoina Helsingin kaupunki, Helsingin taiteilijaseura, LiikennevirastoDecoväri, Geezers ja Make Your Mark.