JÄÄ HYVÄSTI, MUMMOLA

39 min. 59 sec, HD

Jää hyvästi, mummola is a documentary video artwork, where we see Pukki’s grandparent’s move from the village of Voinsalmi to the center of Rantasalmi. The piece has been filmed during four years. It deals with ageing, sovereignty, caring, affection to a place, and inter generational differences.

Rural desertification and displacement of services are addressed, as well as the practices and challenges of elderly care and caring. One theme of the work is also the war’s impact on people and the individual’s response to the traumatic experience that has overshadowed life.

39 min. 59 sek., HD

Jää hyvästi, mummola on dokumentaarinen videoteos, joka kertoo Pukin isovanhempien muutosta Voinsalmen kylältä Rantasalmen kirkonkylälle. Jää hyvästi, mummola on kuvattu neljän vuoden aikana. Se käsittelee vanhenemista, itsemääräämisoikeutta, sukurakkautta, välittämistä, kiintymistä paikkaan ja sukupolvien välisiä näkemyseroja.

Samalla seurataan maaseudun autioitumista ja palvelujen siirtymistä, sekä vanhustenhoidon ja omaishoitajuuden käytäntöjä ja haasteita. Yhtenä teemana teoksessa on myös sodan vaikutus ihmisiin ja yksilön reagointi koko elämää varjostaneeseen traumaattiseen kokemukseen.