Mural What Did You See While Flying

WHAT DID YOU SEE WHILE FLYING?

What did you see while flying? is a mural on the underpass of the Baana cycleway in Kempele. It depicts blue tits and focuses on of color perception.

The human eye detects red, green and blue wavelengths. In addition, some animal species, such as blue tit, detect ultraviolet UVA light lengths. Blue tit has four different types of pin cells in its eye, instead of three in humans. The human retina registers the ultraviolet, but usually the lens blocks the UV light from entering the eye. In simulations suitable for human eye, the UVA light appears as light purple or bluish.

Seeing UVA light lengths affects for example birds’ mating and search of food. Some colours appear more intense to them than to humans. They can also distinguish colors more accurately. For example, flowers and fruits reflect ultraviolet light. Blue tit’s blue crown on the top of the head is visible to other blue tits with strong reflection of UVA light. According to selective pairing, blue tits with ultraviolet saturation on the top of the head mate with each other.

I used fluorescent neon colors in the details of the birds and in the berries to achieve a more intense color experience. The blue tits of the painting are about the size of a human or larger. I hope this will make the work more immersive so that the person who enters the tunnel can spend be a moment in the world where scale and color are different.

Kuva: Panu Johansson

Mitä näit lennellessäsi? on seinämaalaus, joka sijaitsee Kempeleen kevyen liikenteen väylän Baanan alikulussa. Se kuvaa sinitiaisia ja keskittyy värin aistimiseen.

Ihmissilmä havaitsee punaisia, vihreitä ja sinisiä aallonpituuksia. Jotkin eläinlajit, kuten sinitiainen, havaitsevat näiden lisäksi ultravioletteja UVA- valonpituuksia. Sinitiaisen näkökykyyn vaikuttavat sen silmässä olevat tappisolut, joita on neljää tyyppiä ihmisellä esiintyvän kolmen tyypin sijaan. Ihmisen verkkokalvo rekisteröisi ultravioletinkin, mutta tavallisesti mykiö estää ultraviolettivalon pääsyn silmään. Ihmiselle mallinnetuissa kuvissa UVA- valo näkyy vaaleanviolettina tai sinertävänä.

UVA- valonpituuksien näkeminen vaikuttaa esimerkiksi lintujen ravinnon etsintään ja parinmuodostukseen. Jotkin sävyt näkyvät niille voimakkaampina kuin ihmisille ja ne pystyvät erottelemaan värejä tarkemmin. Esimerkiksi kukat ja hedelmät heijastavat ultraviolettia valoa. Sinitiaisilla päänlaen sininen värialue näkyy muille sinitiaisille UVA-valoa voimakkaasti heijastavana. Valikoivan parinmuodostuksen mukaisesti sinitiaiset, joiden päälaen värialue on ultraviolettikylläinen, pariutuvat keskenään.

Käytin maalauksen lintujen yksityiskohdissa sekä marjoissa fluorisoivia neon- värejä, joilla tavoittelen voimakkaampaa värikokemusta. Maalauksen sinitiaiset ovat noin ihmisen kokoisia tai isompia. Toivon tämän tekevän teoksesta immersiivisemmän niin, että tunneliin saapuva ihminen voi olla hetken eri mittakaavan ja värikokemuksen maailmassa.

Lue täältä pidempi teksti “Minkälaista olisi nähdä maailma sinitiaisen silmin?”

Kuva: Leena Pukki

Kuva: Asko Leinonen

Kuva: Panu Johansson

SPREAD YOUR WINGS

Spread Your Wings, 2018. 35 x 7 m. Spray paint. Art Centre Krimi, Imatra.

The mural shows chickens, penguins, a peacock and a turkey flying.

All of these bird species are flightless or have very limited ability to fly. They move best on foot, swim or run, but some of them can fly short distances.

The painting shows an emphatetic view on failure and embarrasment.

Good life is often seen as synonym for success at work or other areas of life. To succeed you have to make the right choices, manage your life constantly, develop yourself and control your emotions. It is good to build own life’s narrative, where you spread your wings, fly through the difficulties and become the best version of yourself.

But what if the attempt of flying is unsuccessful? If a few meters of uneasy wing strokes will lead you to embarrassing belly landing or creeping surrender?

 

Spread Your Wings, 2018. 35 x 7 m. Spray paint. Art Centre Krimi, Imatra. Photo: Tapani Tolvanen.

 

Seinämaalaus kuvaa kanoja, pingviinejä, riikinkukkoa ja kalkkunaa lentämässä.
 
Kaikkien näiden lintulajien lentokyky on erittäin huono tai olematon. Ne liikkuvat parhaiten kävellen, uiden tai juosten, mutta jotkut niistä voivat lentää lyhyitä matkoja.
 
Teos kuvaa epäonnistumista ja noloutta empaattisella katseella. Hyvään elämään liitetään usein menestyminen työssä tai jollakin muulla elämän osa-alueella. Menestyäkseen täytyy tehdä oikeita valintoja, hallita elämää jatkuvasti, kehittää itseään ja käsitellä tunteitaan. Omasta elämästä olisi hyvä rakentaa narratiivi, jossa vaikeuksien kautta liihotellaan voittoon, levitetään siivet ja rakennutaan parhaaksi versioksi itsestään.
 
Mitä jos lentäminen ei onnistukaan? Jos heltta tutisten räpiköidyt muutamat hassut metrit päättyvät noloon mahalaskuun tai vaivihkaiseen luovuttamiseen?
 

GRAFFITI ROMANTIQUE

Pioni, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray-maali, purettava vanha teatterirakennus. Lappeenranta
Peony, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished theatre building. Lappeenranta

Pioni, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray-maali, purettava vanha teatterirakennus. Lappeenranta
Peony, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 18 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished theatre building. Lappeenranta

 

 

 

Lilja, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 5 x 2,8 m Spray-maali, purettava rakennus.
Lily, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 5 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished building.

 

 

Kissankello, sarjasta Graffiti Romantique, 2016. n. 3 x 2,8 m Spray-maali, purettava rakennus, Tampere.
Harebell, from the series Graffiti Romantique, 2016. n. 3 x 2,8 m Spray paint, soon-to-be-demolished building, Tampere.