Mural What Did You See While Flying

WHAT DID YOU SEE WHILE FLYING?

What did you see while flying? is a mural on the underpass of the Baana cycleway in Kempele. It depicts blue tits and focuses on of color perception.

The human eye detects red, green and blue wavelengths. In addition, some animal species, such as blue tit, detect ultraviolet UVA light lengths. Blue tit has four different types of pin cells in its eye, instead of three in humans. The human retina registers the ultraviolet, but usually the lens blocks the UV light from entering the eye. In simulations suitable for human eye, the UVA light appears as light purple or bluish.

Seeing UVA light lengths affects for example birds’ mating and search of food. Some colours appear more intense to them than to humans. They can also distinguish colors more accurately. For example, flowers and fruits reflect ultraviolet light. Blue tit’s blue crown on the top of the head is visible to other blue tits with strong reflection of UVA light. According to selective pairing, blue tits with ultraviolet saturation on the top of the head mate with each other.

I used fluorescent neon colors in the details of the birds and in the berries to achieve a more intense color experience. The blue tits of the painting are about the size of a human or larger. I hope this will make the work more immersive so that the person who enters the tunnel can spend be a moment in the world where scale and color are different.

Kuva: Panu Johansson

Mitä näit lennellessäsi? on seinämaalaus, joka sijaitsee Kempeleen kevyen liikenteen väylän Baanan alikulussa. Se kuvaa sinitiaisia ja keskittyy värin aistimiseen.

Ihmissilmä havaitsee punaisia, vihreitä ja sinisiä aallonpituuksia. Jotkin eläinlajit, kuten sinitiainen, havaitsevat näiden lisäksi ultravioletteja UVA- valonpituuksia. Sinitiaisen näkökykyyn vaikuttavat sen silmässä olevat tappisolut, joita on neljää tyyppiä ihmisellä esiintyvän kolmen tyypin sijaan. Ihmisen verkkokalvo rekisteröisi ultravioletinkin, mutta tavallisesti mykiö estää ultraviolettivalon pääsyn silmään. Ihmiselle mallinnetuissa kuvissa UVA- valo näkyy vaaleanviolettina tai sinertävänä.

UVA- valonpituuksien näkeminen vaikuttaa esimerkiksi lintujen ravinnon etsintään ja parinmuodostukseen. Jotkin sävyt näkyvät niille voimakkaampina kuin ihmisille ja ne pystyvät erottelemaan värejä tarkemmin. Esimerkiksi kukat ja hedelmät heijastavat ultraviolettia valoa. Sinitiaisilla päänlaen sininen värialue näkyy muille sinitiaisille UVA-valoa voimakkaasti heijastavana. Valikoivan parinmuodostuksen mukaisesti sinitiaiset, joiden päälaen värialue on ultraviolettikylläinen, pariutuvat keskenään.

Käytin maalauksen lintujen yksityiskohdissa sekä marjoissa fluorisoivia neon- värejä, joilla tavoittelen voimakkaampaa värikokemusta. Maalauksen sinitiaiset ovat noin ihmisen kokoisia tai isompia. Toivon tämän tekevän teoksesta immersiivisemmän niin, että tunneliin saapuva ihminen voi olla hetken eri mittakaavan ja värikokemuksen maailmassa.

Lue täältä pidempi teksti “Minkälaista olisi nähdä maailma sinitiaisen silmin?”

Kuva: Leena Pukki

Kuva: Asko Leinonen

Kuva: Panu Johansson