KIS, KIS, KISSAMIES

Mural called “Kis kis kissamies” was painted on Kirkkokatu, Lappeenranta in 2019. The painting was chosen from a competition organized by the City of Lappeenranta and Kaakko Art. The proposals were asked to be based on the memories and wishes of the townspeople and stories related to the city of Lappeenranta. In the artwork I combined the wild man character and a local nursery rhyme about kittens, which were mentioned in several stories.

The coat of arms of Lappeenranta (Willmanstrand in Swedish) features a semi-naked bearded figure with a club. The word “lapland” is interpreted as referring to the periphery or the periphery of the settlement. The name of the place was apparently given by the Swedes in the 17th century.

Several stories repeated in the old children’s lore in Lappeenranta:

Little kitty curl tail
tomorrow we go to Lappeenranta

What to do there?
Kittens to wash


I find it interesting how the the representatives of the Swedish state viewed the inhabitants of the area in the 17th century . Perhaps the “wild men” were still living on the hunter-gatherer lifestyle? The idea of the Wild man includes also the concept of a great difference between civilazation and wilderness. It is often thought that wildness is something that has to be civilized. The wild man character is a historical example of the process of othering, which is used for example to justify the colonialisation of certain areas.

A club refers to defense or violence, so I was also thinking of presenting masculinity. I wanted to present a modern wild man man resting on moss. The button on the shirt has been opened and the long trousers have been taken away.

I combined the male character and cute kittens that man pets. The wildness of the wild man is not violence, but contact with nature and other living beings. Located at the entrance to the city’s largest shopping mall’s parking garage, the work invites to a less efficient lifestyle, laziness and relaxation.

Toteutin Lappeenrannan kirkkokadulle elokuussa 2019 seinämaalauksen nimeltä Kis kis kissamies. Maalaus valittiin toteutettavaksi Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen järjestämästä kilpailusta. Ehdotuksia pyydettiin pohjautumaan kaupunkilaisilta kerättyihin muistoihin, toiveisiin ja tarinoihin, jotka liittyivät Lappeenrannan kaupunkiin. Teoksessa yhdistin useissa tarinoissa mainitun villimies– hahmon sekä kissanpoikasista kertovan lorun.

Lappeenrannan (ruotsiksi Willmanstrand) vaakunassa esiintyy puolialaston parrakas mieshahmo nuijan kanssa. Sanan “lappi” on tulkittu tarkoittavan syrjäseutua tai asutuksen ääripistettä. Paikkakunnan nimen ovat ilmeisesti antaneet ruotsalaiset 1600- luvulla.

Useissa tarinoissa toistui Lappeenrantaan sijoittuva vanha lastenloru:

Kis kis kippurahäntä

huomenna mennään Lappeenrantaan

Mitä sinne tekemään?

Kissanpoikia pesemään

Mielestäni on mielenkiintoista, minkälaisena alueen 1600-luvun asukkaat näyttäytyivät siellä vierailleille Ruotsin valtion edustajille. Ehkä villimiehet olivat edelleen metsästäjä- keräilijä- elämäntavalla toimeentulevia ihmisiä? Villimies- hahmon taustalla näkyy ajatus sivistyksen ja villeyden perustavanlaatuisesta erosta, usein niin, että “villeys” on jotakin jota täytyy sivistää. Villimies- hahmo on historian esimerkki toiseuttamisesta, jonka varjolla on ollut esimerkiksi mahdollista valloittaa alueita.

Nuija viittaa puolustautumiseen tai väkivaltaan, joten pohdin myös maskuliinisuuden esittämistä. Halusin esittää nykyaikaisen villimiehen lepäämässä mättäällä rentoutuneena. Kauluspaidan nappi on avattu ja pitkistä housuista luovuttu.

Yhdistin mieshahmoon pehmeät ja söpöt kissanpoikaset, joita mies paijailee. Villimiehen villeys ei siis ole väkivaltaa, vaan yhteyttä luontoon ja muihin elollisiin olentoihin. Lisäksi teoksen sijaitessa kaupungin suurimman ostoskeskuksen parkkihallin suulla, se kutsuu vähemmän tehokkaaseen elämäntapaan, laiskotteluun ja rentoiluun.

Kuva: Panu Johansson