TÄSSÄ OLI ENNEN METSÄ

2021. 6 m X 4 m.

Ennen joulua 2020 kaikki lapsuudenkotiani lähellä olleet vanhat kuusimetsät avohakattiin.

h

Uskalsin mennä katsomaan hakkuuaukioita vasta seuraavana kesänä. Siinä, missä oli ennen metsä, oli nyt isoja kantoja, kuivettuneita oksia, myllättyä kuoppaista maata, paahtuneita korsia, muutama latvastaan pätkitty jäljelle jätetty puunranka ja lohduton hiljaisuus. 

Avohakkuisiin perustuva metsänkäsittely on ollut normi Suomessa pitkään. Avohakkuita on alettu kyseenalaistaa vasta viime vuosina, vaikka metsät ovat esimerkiksi tehokkain tapa sitoa ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiiltä pois ilmakehästä. Avohakkuun jälkeen hiilen sidonta loppuu pariksikymmeneksi vuodeksi lähes kokonaan. Lisäksi avohakkuu muuttaa maisemaa ratkaisevasti sekä tuhoaa metsälajien elinympäristöjä.

Kuvat: Jouni Väänänen, Leena Pukki

Sijainti: Wasa Graffitilandia, Vaasa

Koko: 6 m. X 4 m.

Tekniikka: Spraymaali

Kiitos: Antti Taskinen, Jouni Väänänen